takaki miyamoto glass & other works

IMG_1302.JPG

Soro exhibition "Warm"
 2014 "OCO gallery" Yoyogi Tokyo

IMG_1303.JPG

Soro exhibition "Warm"
 2014 "OCO gallery" Yoyogi Tokyo

IMG_0505_2.JPG

Soro exhibition "Warm"
 2014 "OCO gallery" Yoyogi Tokyo